Уроци

Екипът на Аshley Academy е съсредоточен в постигане на няколко конкретни задачи. Нашата цел е изграждане на умения свързани с изучаващия се предмет, подкрепа и развитие на таланта и индивидуалността на ученика. Уроците, които предлагаме са:

Народно пеене

Поп и джаз пеене 

Пиано

Солфеж

Сценично поведение

Групово вокално пеене