Солфеж

Солфежът е наука в музикалното изкуство, засягаща проблематиката свързана с развитието на музикалния слух при човека. Солфежът е основна, много важна и задължителна дисциплина, усвояваща се строго индивидуално от всички изучаващи музикалното изкуство.
Науката „солфеж“ има за задача изграждането на високоразвит на професионална основа музикален слух. Съдържанието му обхваща развитието на музикални способности: ладов усет, метроритмичен усет, вътрешни слухови представи, както и на различните категории слух: релативен, абсолютен, вътрешен, ладотонален, мелодически, хармоничен, полифоничен, тембров.
 Цената на един урок зависи от продължителността на избрания урок. Продължителността, от своя страна, зависи от възрастта на кандидата.
При предплащане на 5 или 8 урока се прави отстъпка от цената.
За повече информация свържете се с нас ТУК !